Драгана Милићев

milicevzanimanje: profesor engleskog jezika

Rođena 30.06.1975. godine u Pančevu. Diplomirala 2002. godine na Filološkom fakultetu, katedra za engleski jezik i književnost. U Osnovnoj školi "Vasa Živković" radi od 2000.godine. Školske 2006/07.godine predaje engleski jezik odeljenjima V-1, V-2, V-3 i VII-1, VII-2, VII-3, VII-4.