Почетак школске 2015/16

ДОБРОДОШЛИ ! СРЕЋАН ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2015/16 ГОДИНЕ 

ВАШЕ  УЧИТЕЉИЦЕ И РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ : 
 ЈОСИМОВ ГОРДАНА                                   1 / 1                        
ФИЛИППВИЋ ДРАГАНА                              1 / 2             
РАЈИЋ ВЕСНА                                               1 / 3             
ГАШПАР ДРАГОСЛАВА                               1 / 4             
МИРКОВИЋ ИРЕНА                                      2 / 1           
ЖИВАНОВИЋ СНЕЖАНА                             2 / 2             
ПУТНИК ТАТЈАНА                                        2 / 3             
ДАШИЋ НЕВЕНА                                          2 / 4         
КАЛКАН МИЛЕНА                                         3 / 1             
ГРУЈИЋ СОЊА                                              3 / 2              
ЛУЈАНОВ-ПИСАРОВ ВЕСНА                       3 / 3            
АНЂЕЛКОВИЋ БИЉАНА                            3 / 4              
ВИЛА ВЕСНА                                                 4 / 1              
РАДОСАВЉЕВ-ЂОРЂЕВИЋ СЛАВИЦА   4 / 2               
МЛАДЕНОВИЋ ДУШАНКА                         4 / 3 
ТЕРЗИЋ ВЕСНА                                           4 / 4 
   
ЖИВАНА КОСТИЋ                             5/1  
ЕМИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ              5/2
НАТАША ЧЕЛАР                               5/3
ТОМИСЛАВ СТОШИЋ                        5/4
ДРАГАНА МИЛИЋЕВ                         6/1
ТАТЈАНА АНОВИЋ                            6/2 
ТАТЈАНА СТОЈКОВИЋ                      6/3
БЛАГОЈЕ КОПРИВИЦА                      6/4
ВЕРА СТАНОЕВСКИ                          7/1
БИЉАНА КРСТИН                             7/2
ЗОРИЦА АЋАМОВИЋ                        7/3
ДРАГИЦА ДУЛЕЈАН                          8/1
БИЉАНА ДУБАИЋ                            8/2
ДАРКО КНЕЖЕВИЋ                          8/3