Školska 2017-18 počinje

Srećan početak školske 2017-18 svim učenicima, nastavnicima, direktoru,stručnim saradnicima,administrativnom i pomoćnom osoblju

Подела одељења на одељењске старешине школске 2017/2018 године:           

РАЗРЕД/

ОДЕЉЕЊЕ

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
1-1 Милена Калкан
1-2 Соња Грујић
1-3 Весна Лујанов Писарев
2-1 Весна Вила
2-2 Славица Радосављев Ђорђевић
2-3 Душанка Младеновић
2-4 Невена Дашић
2-1 Марија Маринковић
3-2 Драгана Филиповић
3-3 Јасмина Рајић
3-4 Драгослава Гашпар
4-1 Ирена Мирковић
4-2 Снежана Живановић
4-3 Татјана Путник
5-1 Зорица Аћамовић
5-2 Биљана Крстин
5-3 Маја Марошан Михајловић
5-4 Вера Станоевски
6-1 Слободан Стамболић
6-2 Биљана Дубаић Стојаков
6-3 Ивана Бикар
6-4 Драгица Дулејан Стојковић
7-1 Томислав Стошић
7-2 Емилија Милосављевић
7-3 Наташа Челар
8-1 Драгана Милићев
8-2 Татјана Ановић
8-3 Татјана Стојковић
8-4 Благоје Копривица

 

Подела предмета редовне наставе 2017/2018:

Ред. бр. Презиме и име Предмет Одељења
  Ивана Бикар Српски ј. 6/1,6/3,8/1,5/2,5/3
  Драгица Дулејан-Стојковић

Српски ј.

6/2,6/4,8/4,8/2,8/3
  Емилија Милосављевић Српски ј. 5/1,5/4,7/1,7/2,7/3
  Драгана Милићев Енглески ј. 4/1,4/2,4/3,3/2,7/3,7/4,8/1,8/2,8/3,8/4
  Зорица Аћамовић Енглески ј. 1/1,1/2,1/3,3/1,3/3,3/4,5/1,5/2,5/3,5/4
  Слободан Стамболић Енглески ј. 2/1,2/2,2/3,2/4,6/1,6/2,6/3,6/4,7/2
  Граовац Невена Математика 7/1,7/2,7/3,5/3,5/4
  Томислав Стошић Ликовна к. 5/1,2,3,4   6/1,2,3,4  7/1,2,3   8/1,2,3,4
  Маја Вукомановић Музичка к. 5/1,2,3,4   6/1,2,3,4  7/1,4  8/1,2,3,4
  Бранко Влаовић Музичка к. 7/2
  Радојка Миловановић Биологија 5/1,2,3,4   6/1,2,3  8/1,2,3
  Весна Ширка Биологија 6/4   8/2
  Живана Костић

Хемија

Биологија

7/1,2,3,   8/1,3,4

7/1,2,3

 

Наташа Младеновић

(Божидар Аћимов-замена)

ТИО 6/1,2,3,4
  Дарко Кнежевић

ТИО

техника и тех.

7/1,2,3   8/1,2,3,4

5/1,2,3,4

  Благоје Копривица Физичко в. 6/1,2,3,4   8/1,2,3,4
  Славко Макара

Физичко в.

физичко и здравст. вас.

7/1,2,3

5/1,2,3,4

  Наташа Челар Историја 5/1,2,3,4   6/2  7/1,2,3   8/1,2,3,4
  Маја Обренов Историја 6/1,3,4
  Биљана Крстин Географија 5/1,2,3,4   6/3 7/1,2,3  8/1,2,3,4
  Гордана Станковић Географија 6/1,2,4 
  Вера Станоевски Физика 6/1,2,3,4    7/1,2,3    8/1,2,3,4
  Татјана Стојковић Математика 8/1,8/3,6/1,5/1,5/2
  Биљана Дубаић -Стојаков Математика 6/2,6/3,6/4,8/2,8/4
  Ана Мунћан Информатика 5/1,2,3,4