Raspored dopunske nastave

РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ВРЕМЕ ЗИМСКОГ РАСПУСТА ШКОЛСКЕ 2017-18. ГОДИНЕ

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК ТЕРМИН ДОПУНСКЕ НАСТ.
СРПСКИ ЈЕЗИК

Емилија Милосављевић

 

четвртак 11.1.2018. год. у 10,00 час

петак       12.1.2018. год. у 10,00 час.

СРПСКИ ЈЕЗИК Ивана Бикар

четвртак 11.1.2018. год. у 10,00 час

петак       12.1.2018. год. у 10,00 час.

МАТЕМАТИКА Биљана Дубаић-Стојаков

среда        10.1.2018. год. у 10,00 час.

четвртак 11.1.2018. год. у 10,00 час.

МАТЕМАТИКА Татјана Стојковић

среда        10.1.2018. год. у 10,00 час.

четвртак 11.1.2018. год. у 10,00 час.

МАТЕМАТИКА Невена Граовац

среда        10.1.2018. год. у 10,00 час.

четвртак 11.1.2018. год. у 10,00 час.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Слободан Стамболић

среда        10.1.2018. год. у 10,00 час.

четвртак 11.1.2018. год. у 10,00 час.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Драгана Милићев Јанковић

среда        10.1.2018. год. у 10,00 час.

четвртак 11.1.2018. год. у 10,00 час.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Зорица Аћамовић

среда        10.1.2018. год. у    9,30 час.

четвртак 11.1.2018. год. у    9,30 час.

петак       12.1.2018. год. у    9,30 час.

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК Биљана Јелић уторак     26.12.2017. год у   9,00 час
ШПАНСКИ ЈЕЗИК Татјана Ановић

среда        10.1.2018. год. у 10,00 час.

четвртак 11.1.2018. год. у 10,00 час.

ХЕМИЈА Живана Костић

понедељак 25.12.2017.год у 9,00 час.

 

БИОЛОГИЈА Живана Костић уторак       26.12.2017. год. у 9,00 час
БИОЛОГИЈА Радојка Миловановић

среда        10.1.2018. год. у 10,00 час.

четвртак 11.1.2018. год. у 10,00 час.

ГЕОГРАФИЈА Биљана Крстин

V разред - четвртак   4.1.2018. год. у 9,00 час.

VI разред - четвртак   4.1.2018. год. у 10,00 час.

VII разред-  петак 5.1.2018. год. у 11,00 часова

VIII разред - петак 5.1.2018. год. у 12,00 часова

 

 

ФИЗИКА Вера Станоевски

понедељак 25.12.2017.год у   9,30 час.

уторак       26.12.2017. год у   9,30 час

     
     
     

РАЗРЕДНА НАСТАВА

РАЗРЕД УЧИТЕЉ ТЕРМИН ДОПУНСКЕ НАСТ.
III / 3 Јасмина Рајић

понедељак 25.12.2017.год  од  9-10,30 час.

уторак        26.12.2017. год од  9-10,30 час.

III / 4 Драгослава Гашпар

понедељак 25.12.2017.год  од  9-10,30 час.

уторак        26.12.2017. год од  9-10,30 час.

IV / 2 Снежана Живановић

понедељак 25.12.2017.год  од  9-10,30 час.

уторак        26.12.2017. год од  9-10,30 час.

IV / 3 Татјана Путник

понедељак 25.12.2017.год  од  9-10,30 час.

уторак        26.12.2017. год од  9-10,30 час.