raspored dopunske nastave 2018

ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ за време зимског распуста - од 1. до 4. разреда

I разред II разред III разред IV разред

1-3

25. и 26.12.

у 9:00

Татјана

Путник

2-1

25. и 26.12.

у 9:00

Милена

Калкан

3-1

25. и 26.12.

у 10:00

Весна Вила

4-1

25. и 26.12.

у 9:00

Марија

Маринковић

1-2

25. и 26.12.

2018. у 9:00

Снежана

Живановић

2-2

25.12. у 11:00

26.12. у 10:00

Соња Грујић

3-2

26. и 27.12.

у 10:00

Славица

Радосављев

Ђорђевић

4-2

25. и 26.12.

у 10:00

Драгана

Филиповић

1-1

10. и 11.01.

2019.

у 9:00

Ирена

Мирковић

2-3

25. и 26.12.

у 11:00

Весна Лујанов

Писарев

3-3

26. и 27.12.

у 10:00

Душанка

Младеновић

4-4

25. и 26.12.

у 9:00

Драгослава

Гашпар

   

3-4

25. и 26.12.

у 10:00

Невена

Дашић

 

ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ за време зимског распуста - од 5. до 8. разреда

датум предмет време наставник

24, 25.

и 26.12

математика 9:30

Биљана Дубаић

Стојаков

Татјана

Стојковић

Вукан Машић

24, 25.

и 26.12

физика 9:30 Вера Станоевски

24, 25.

и 26.12

српски

10:00

 

 

10:00

9:00

Драгица Дулејан

Стојковић

Ивана Бикар

Емилија

Милосављевић

24, 25.

и 26.12

енглески

9:30

9:30

9:30

Драгана Милићев

Зорица Аћамовић

Слободан

Стамболић

24, 25.

и 26.12

шпански 9:30 Татјана Ановић

24. и 25.12

24.12.

25.12.

историја

9:30

9:30

10:30

Маја Обренов

Наташа Челар

24.12. француски 9:30 Биљана Јелић

24.12.

9, 10. и 11.01.

географија

9:00

9:30

Гордана Станковић

Биљана Крстин

9, 10.

и 11.01.

биологија 9:30

Јелена Рокнић

Живана Костић

9, 10.

и 11.01.

хемија 9:30 Живана Костић