Обавештење

Сагласно одлуци Владе Републике Србије од 14.фебруара 2019.године, која је донета по препоруци Министарства здравља, због епидемије грипа, настава се обуставља у свим установама основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине, у периоду од 18. до 24. фебруара 2019.

  Образовно васпитни рад се наставља почев од 25. фебруара 2019. године

  Одлука о начину надокнаде пропуштеног образовно васпитног рада, биће донета накнадно. 

Од 25.фебруара се мења смена. Трећи,четврти, шести и осми разреди иду пре подне а први, други, пети и седми полазе после подне.