Nastavni kadar

Kategorija: Nastavni kadar Objavljeno sreda, 04 jun 2014 Autor Super User

 УПРАВА И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ШКОЛЕ:

 

1.

Данијела Ђорђев

директор

2.

Вера Рајовић

секретар

3.

Соња Трајковић

административни радник

4.

Маја Марошан Михајловић

психолог

5.

Александра Мрдак

педагог

6.

Мирјана Радичевић

библиотекар

 

Подела предмета редовне наставе на наставнике

 

Ред. бр. Презиме и име Предмет Одељења
  Ивана Бикар Српски ј. 6/2,3   7/1,2,3
  Драгица Дулејан-Стојковић

Српски ј.

5/1,2,3   7/4     7/4(грађанско)
  Емилија Милосављевић Српски ј. 6/1,4   8/1,2,3
  Драгана Милићев Енглески ј. 1/1,2,3,4   4/2     5/1,2,3   8/1,3
  Зорица Аћамовић Енглески ј. 2/1,2,3   4/1,3,4     6/1,2,3,4
  Слободан Стамболић Енглески ј. 3/1,2,3,4   7/1,2,3,4   8/2 7/1,3(грађанско)
  Биљана Јелић Француски ј. 5/1   6/4     7/1,3   8/2   5/1;6/4;8/1,2,3;6/2(грађанско)
  Татјана Ановић Шпански ј. 5/2,3   6/1,2,3     7/2,4   8/1,3
  Граовац Невена Математика 8/1,2,3   6/3
  Томислав Стошић Ликовна к.

5/1,2,3   6/1,2,3,4     7/1,2,3,4   8/1,2,3,4

8/1,2,3(цсв)

  Маја Вукомановић Музичка к.

5/1,2,3   6/1,2,3,4   7/2,3,4     8/1,2,3

8 и7(хор)

  Бранко Влаовић Музичка к. 7/1
  Јелена Рокнић Биологија 5/1,2,3   6/1,2,3,4     7/1,2,3,4
  Живана Костић

Хемија

Биологија

7/1,2,3,4   8/1,2,3

8/1,2,3

  Наташа Младеновић ТИО 7/1,2,3,4
  Дарко Кнежевић

ТИО

техника и тех.

8/1,2,3

5/1,2,3   6/1,2,3,4

  Благоје Копривица Физичко в.

5/1,2,3   7/1,2,3,4

5/1,2,3(слоб.физичке акт.)

  Славко Макара

Физичко в.

6/1,2,3,4   8/1,2,3

6/1,2,3,4(слоб.физичке акт.)

  Наташа Челар Историја 5/1,3   6/1,2,47/1,2,4   8/1,2,3
  Маја Обренов Историја 6/3 7/3   5/2   5/2(грађанско)
  Биљана Крстин Географија 5/1,2   6/1,2,3,4   7/3,4     8/1,2,3
  Гордана Станковић Географија 5/3   7/1,2     5/3(грађанско)
  Вера Станоевски Физика 6/1,2,3,4   7/1,2,3,4   8/1,2,3
  Тања Стојковић Математика 5/3 7/1   6/1,2,4
  Биљана Дубаић -Стојаков Математика 5/1,2   7/2,3,4
  Мунћан Ана Информатика 5/1,2,3   6/1,2,3,4   7/1,2,3,4(три групе)
       

3.6.2. Подела предмета изборне наставе на наставнике

Обавезни изборни предмети и изборни предмети су се организовани на основу изјава родитеља. Настава се одвија по одобрењу Министарства просвете Републике Србије.

 

Ред. б Предмет Одељење/ Групе
  Грађанско васпитање 12   група
  Верска настава 17 група
  Информатика 3 групе
  Изабрани спорт 6.-8. р.
  Француски језик 5/1   6/4     7/1,3   8/2  
  Шпански језик 5/2,3   6/1,2,3     7/2,4   8/1,3
  Хор 2 групе
  Цртање, сликање и вајање 5 група
  Чувари природе 2-1
  Чувари природе 2/2
  Народна традиција 2/3
  Чувари природе 3/1
  Од играчке до рачунара 3/2
  Од играчке до рачунара 3/3
  Чувари природе 3/4
  Од играчке до рачунара 4/1
  Народна традиција 4/2
  Чувари природе 4/3
  Од играчке до рачунара 4/4
       

 

   

3.6.3. Обавезне ваннаставне активности

  разред
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
  н. г. н. г. н. н. г. н. г. н. г. н г. н. г.
ЧОС 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 34

3.6.4. Подела одељења на одељењске старешине   

РАЗРЕД/

ОДЕЉЕЊЕ

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
1-1 Ирена Мирковић
1-2 Снежана Живановић
1-3 Татјана Путник
1-4 Биљана Анђелковић
2-1 Милена Калкан
2-2 Весна Лујанов- Писарев
2-3 Соња Грујић
3-1 Весна Вила
3-2 Славица Радосављев Ђорђевић
3-3 Душанка Младеновић
3-4 Невена Дашић
4-1 Марија Маринковић
4-2 Драгана Филиповић
4-3 Јасмина Рајић
4-4 Драгослава Гашпар
5-1 Драгана Милићев
5-2 Татјана Ановић
5-3 Татјана Стојковић
6-1 Зорица Аћамовић
6-2 Биљана Крстин
6-3 Маја Марошан Михајловић
6-4 Вера Станоевски
7-1 Слободан Стамболић
7-2 Биљана Дубаић Стојаков
7-3 Ивана Бикар
7-4 Драгица Дулејан Стојковић
8-1 Томислав Стошић
8-2 Емилија Милосављевић
8-3 Наташа Челар

   

   
 

   
   

Pogodaka: 2270