portret škole

ПОРТРЕТ

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

„ВАСА  ЖИВКОВИЋ“ ПАНЧЕВО

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ-РАЗВОЈ ШКОЛЕ-ШКОЛА ДАНАС

ОШ „Васа Живковић“ у Панчеву спада у ред најстаријих школа у околини, а у Панчеву је најстарија српска школа. Настала је у условима војне границе мењајући често своје име, под утицајем разних друштвених прилика. Постојала је у Аустро-Угарској, под именом „Горња варошка школа“ за мушку и женску децу.Основана је давне 1794. године, а помиње се да је постојала војно-граничарска школа и пре ове године са српско-немачким наставним језиком. Школа је 1833. имала по 125 ученика у два одељења, те је генерална команда у Темишвару одобрила проширење Српске школе. Срби 1874. добијају три школске зграде и четири учитеља. Наставни језик се мењао: српски, немачки, мађарски…

Школа је била буктиња образовања и васпитања, вере, наде и љубави у очувању идентитета српског народа у сваком погледу. Припадало јој је истакнуто место у вршењу просветне и културне мисије, пошто је у пуном смислу била жариште око кога су се окупљали млади, где су стицали знање, а из ње одлазили ширећи просвету, културу, нова схватања и нове погледе. Школа је током 19. века неколико пута мењала место, али је најдуже радила у порти горње Преображенске и доње Успенске цркве.

Школа је од свог настанка више пута променила назив, да би од 1953. добила име „Доситеј Обрадовић“. Од 1971. године назива се по угледном панчевачком проти и књижевнику Васи Живковићу.

 

 

                                  o skoli 5 20150210 1575907281

               
   
 
 o skoli 1 20150210 1972839742
 

Прота Васа Живковић рођен је у Панчеву 31.1.1819.године. Основну школу и прва два разреда гимназије завршио је у свом родном граду, а затим школовање наставио у Сремским Карловцима, Сегедину, Пешти и Пожуну (Братислави). Добро познавање немачког језика омогућило му је да се бави превођењем дела Гетеа, Шилера... Написао је мноштво родољубивих и љубавних песама, од којих се неке и данас радо певају:

 
 
 
     o skoli 3 20150210 2023563537
 

…„Tи једина моја јеси, ти ми туге ведриш ноћ

Мутног ока поглед бистриш, болној души дајеш моћ“...

 
 

 

Прота Васа је као свештеник, просветитељ и песник више од 40 година био један од најистакнутијих личности у друштвеном животу Панчева, у коме 25.7.1891. умро, где је и сахрањен.

Данас је ово модерна школа чији је приоритетни задатак рада свестрани развој ученикове личности. Простире на површини од око 6500м2. Школска зграда налази се на земљишту површине 3655м2, остало су су спортски терени, зелене површине, фискултурна сала и мини зоолошки врт. Унутар зграде има осам учионица и 11 специјализованих кабинета са припремним просторијама, библиотека са завидним књижним и некњижним фондом, медијатека са кабинетом за информатику; кухиња, зубна амбуланта, књижара, канцеларије, зборница, кутак за родитеље...

СТРУЧНИ ПРОФИЛ ШКОЛЕ

Школа има око 700 ученика распоређених у 32 одељења. Ради се у две смене. Запослено је 63 радника, од чега је 27 са високом стручном спремом, један магистар, један доктор наука и 23 са вишом стручном спремом.

ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ

Трудећи се да прати све захтеве који се пред њу постављају кроз образовно-васпитни процес, ученицима и наставницима је на располагању 22 рачунара, видео бим, лаптоп, телевизори, графоскопи, епископи, касетофони, цд плејери, дигитална камера, скенер, штампачи, разгласни систем...Од ове школске године уведен је електронски дневник као могућност праћења рада и оцењивања ученика.

НАЈВЕЋИ УСПЕСИ ШКОЛЕ, ЂАКА И НАСТАВНИКА

Поред остваривања образовног процеса ученици се максимално оспособљавају за наставу креативног типа. У таквим условима могуће је одржати и очувати традицију ове школе, а то су високи резултати на разним такмичењима сваке школске године до републичког нивоа.

На нивоу општине сваке године бирају се из колектива учитељи и наставници у оквиру традиционалног награђивања „Најбољи наставник“.

СЕКЦИЈЕ У ШКОЛИ И ЊИХОВ РАД

 
 o skoli 4 20150210 2064263635  

Текст објављен у листу

 Панчевац, 10.11.2006.

ЗНАЧАЈНИЈИ ПРОЈЕКТИ И АКЦИЈЕ ШКОЛЕ-САРАДЊА СА ДУГИМ ШКОЛАМА, ГРАДОВИМА, ИНСТИТУЦИЈАМА-МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Кроз школски развојни план од 2004. осмишљен је пројекат „Клуб отвореног срца“, то јест опремање простора за реализацију већег дела програма група слободних активности.

Тим за самовредновање рада школе израдио је акциони план где се интензивира сарадња са друштвеном средином. У циљу успешнијег васпитања младих и бољег повезивања школе, породице и друштвено-политичке заједнице реализују се заједничке акције ђака, родитеља и наставника.

Издвајају се „Дани бундеве“ у октобру, манифестација поводом јесењих берби и убирања плодова са њива, с обзиром на део града у коме се налази школа. Организује се маскенбал са свечаним дефилеом кроз град, ликовни и изложбени експонати од бундева, пратећи програм.

dan bundeve 4 20141101 1281488729 dan bundeve 2 20141101 1404739712

dan bundeve 8 20141101 1589383488 dan bundeve 9 20141101 1847439418

Потом „Дани пролећа“ у априлу, када се праве маске од цвећа и зеленила и продајна изложба икебана.

У јуну се традиционално учествује на градском карневалу и тада смо домаћини гостима из македонске Струмице. У фебруару они узвраћају гостопримство.

Такође треба похвалити активно учешће Ученичког парламента у раду школе, као и хуманитарне акције наших ђака у оквиру Дечије недеље и увек када треба показати велико срце  и разумевање за туђе недаће. То важи и за међуљудске односе запослених, јер умемо да се радујемо заједно, али и помогнемо кадгод затреба. Школа набавља уџбенике и школски прибор за сиромашне ученике и омогућава бесплатан одлазак на екскурзије.

Пратећи битне друштвене сегменте, ушли смо у пројекат „Школе без насиља“, у организацији УНИЦЕФ-а.

Обележавамо школску славу 27. јануара, поштујући традицију нашег народа уз светло и свето име светог Саве. Обавезује све нас да будемо на добром путу, правом путу.

Обавезује нас име још једног српског просветитеља, а то је име које носи наша школа. Сваке године 23. маја прослављамо Дан школе и тада желимо да се види оно најбоље што смо постигли за једну школску годину. Уз свечани програм, награђују се ученици за постигнуте резултате на такмичењима, ученик генерације, носиоци Вукове дипломе, али и наставници који су допринели тим успесима, као и они радници који добијају јубиларне награде за сталност у раду.

Школа има свој Web site:www.osvzivkovic.edu.yu.

ПОЗНАТЕ ЛИЧНОСТИ КОЈЕ СУ ПОХАЂАЛЕ ШКОЛУ

У току свог дугодишњег рада, из ђачких клупа стасавале су генерације и израсли многи људи познатих имена, данас истакнутих књижевника, професора, уметника, лекара, научних радника, спортиста...

  • Димитријевић Р. Наум, проф.1954., радио је у школи као наставник, а школу су похађали:
  • Шк. 1940/41. Мирослав Антић, песник,
  • Шк. 1952/53. Рацков Р. Никола, композитор,
  • Шк. 1955/56. Коцић Славољуб, оперски певач,
  • Шк. 1958/59. Жужић Б. Мирослав, глумац,
  • Шк. 1960/61. Шобота Р. Слободанка, сликар,

На богатом путу својих стваралачких педагошких прегнућа школа је оправдала своју намену и истакнуто место у школству Србије.

 

NUESTRO COLEGIO

Escuela primaria "Vasa Živkovic" es el más antiguo colegio en Pancevo.
Fue fundado en 1878. Era el centro en que se juntaban los jóvenes para aprender y luego difundir educación, cultura, nuevos entendimientos y vistas. Tenía, y todavía tiene, un lugar importante en realización de la misión educativa y cultural.

Durante el siglo XIX, el colegio cambió su ubicación varias veces para ubicarse por más largo periodo de tiempo en los patios de la Iglesia de la Transfiguración y Iglesia de la Asunción.

El edificio actual fue construido en 1912. Está ubicado en la calle Karadjordjeva. En los tiempos de ocupación en la Segunda Guerra Mundial lo usaba el ejército alemán.


About school


The “Vasa Zivkovic” Elementary School is the oldest school in Pancevo. It was founded way back in 1878. It had, and it still has, a significant role in spreading the cultural and educational mission. It was the beacon of knowledge which attracted the young ones. During all these years they leave our school, enriched with knowledge, in order to spread the education, culture, new views and criticisms.
During the 19th century the location of the school was changed several times, although it stayed for the longest period in the church yards of both the Transfiguration Church and the Assumption Church as well. The present building in Karadjordjeva Street was built in 1912. During the WW II occupation it was used by the German police and the German army.

 

Pogodaka: 5437