Raspored pismenih provera 1-4 razred

Kategorija: Oglasna tabla

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

 

 

  2/1   2/3 2/4 3/1 3/2 3/3 3/4 4/1 4/2 4/3
 

писмен

контролн писмен контролн писмен контролн писмен контолн пимсен контролн писмен контролн пимс ени контролн пимсен

контролн

писмен контролн писмен контролн писмен контролн

17/18.

недељ

15-19.1.2018

                 

16.1

срп

18.1

пд

     

16.1

срп

 

16.1

срп

           

18/19.

недељ

22 - 26.1.

 

25.1

срп

 

25.1

срп

 

25.1

срп

 

25.1

срп

         

25.1

пд

 

25.1

пд

 

22.1

мат

 

22.1

мат

 

22.1

мат

   19/20.  

недеља

 

1.2

мат

 

1.2

мат

 

1.2

мат

 

1.2

мат

                 

29.1

срп

 

29.1

срп

 

29.1

срп

   

   20/21.    

недеља

  1. .
                 

6.2

мат

     

6.2

мат

 

6.2

мат

 

5.2

мат

 

5.2

мат

 

5.2

мат

21/22. недеља

12.2.– 16.2.

                                           

   22/23

недеља

  1. 23.2.
 

20.2

срп

19.2сон

 

20.2

срп

19.2сон

 

20.2

срп

19.2сон

 

20.2

срп

19.2сон

                           

   23/24.

недеља

                 

1.3

пд

     

1.3

пд

 

1.3

пд

28.2

мат

27.2

срп

28.2

мат

27.2

срп

28.2

мат

27.2

срп

   24/25.

недеља

  1. 9.
 

7.3

мат

 

7.3

мат

 

7.3

мат

 

7.3

мат

                           
                         

   25/26.

недеља

  1. -
                 

14.3

срп

     

14.3

срп

 

14.3

срп

 

15.3

мат

 

15.3

мат

 

15.3

мат

   

26/27.

недеља

19.3 23.3.

                 

22.3

мат

     

22.3

мат

 

22.3

мат

 

22.3

срп

 

22.3

срп

 

22.3

срп

27/28.

недеља

26.329.3.

 

26.3

срп

 

26.3

срп

 

26.3

срп

 

26.3

срп

 

26.3

пд

     

27.3

пд

 

27.3

пд

           

28/29.

недељ

10.4-13.4

 

12.4

сон

 

12.4

сон

 

12.4

сон

 

12.4

сон

                 

12.4

срп

 

12.4

срп

 

12.4

срп

29/30

недеља

 

20.4

мат

 

20.4

мат

 

20.4

мат

 

20.4

мат

                 

16.4

мат

 

16.4

мат

 

16.4

мат

30/31

недеља

 

25.4

срп

 

25.4

срп

 

25.4

срп

 

25.4

срп

                           

31/32

недеља

                                 

27.4

мат

 

27.4

мат

 

27.4

мат

32/33

недеља

 

9.5

мат

 

9.5

мат

 

9.5

мат

 

9.5

мат

 

9.5

срп

   

9.5

срп

 

9.5

срп

8.5

мат

15.5

пд

           
33/34 недељ  

15.5

срп

 

15.5

срп

 

15.5

срп

 

15.5

срп

                           

34/35

неде

21.5-25.5

                 

21.5

срп

       

21.5

срп

23.5

срп

   

23.5

срп

 

23.5

срп

 

35/36

недеља

28.5-1.6

 

15.5

срп

 

15.5

срп

 

15.5

срп

 

15.5

срп

 

1.6

срп

         

1.6

срп

28.5

мат

 

28.5

мат

 

28.5

мат

 

36/37

недеља

4.6-8.6

 

4.6

сон

 

4.6

сон

 

4.6

сон

 

4.6

сон

 

6.6

мат

4.6

пд

7.6

срп

         

5.6

пд

 

8.6

срп

 

8.6

срп

 

8.6

срп

37/38

недеља

11.6-13.6

                 

12.6

мат

         

12.6

срп

15.6

мат

         
                                                                 

Директор школе

______________________

Данијела Ђорђев

Pogodaka: 163