Raspored pismenih provera 5-8 razedi maj-jun 2018

Kategorija: Oglasna tabla

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА УЧЕНИКЕ ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА

за период 03.05.2018. – 14.06.2018. године

5 - 1

недеља датум предмет

30.4 – 5.5.2018.

3.5.2018. српски језик

7 – 11.5.2018.

9.5.2018. шпански језик
14 – 18.5.2018.

14.5.2018.

17.5.2018.

математика

енглески језик

21 – 25.5.2018.

22.5.2018. српски језик

4 – 8.6.2018.

4.6.2018. математика

5 - 2

недеља датум предмет

30.4 – 5.5.2018.

3.5.2018. српски језик

7 – 11.5.2018.

9.5.2018. шпански језик
14 – 18.5.2018.

14.5.2018.

17.5.2018.

математика

енглески језик

21 – 25.5.2018.

25.5.2018. српски језик

4 – 8.6.2018.

4.6.2018. математика

5 - 3

недеља датум предмет

30.4 – 5.5.2018.

3.5.2018. српски језик
7 – 11.5.2018.

9.5.2018.

11.5.2018.

шпански језик

математика

14 – 18.5.2018.

17.5.2018. енглески језик

21 – 25.5.2018.

25.5.2018. српски језик

4 – 8.6.2018.

4.6.2018. математика

5 - 4

недеља датум предмет

30.4 – 5.5.2018.

3.5.2018. српски језик

7 – 11.5.2018.

11.5.2018. математика

14 – 18.5.2018.

17.5.2018. енглески језик
21 – 25.5.2018.

22.5.2018.

21.5.2018.

српски језик

француски језик

4 – 8.6.2018.

4.6.2018. математика

6 - 1

недеља датум предмет

30.4 – 5.5.2018.

4.5.2018. енглески језик
7 – 11.5.2018.

10.5.2018.

11.5.2018.

француски језик

српски језик

14 – 18.5.2018.

16.5.2018.

18.5.2018.

енглески језик

српски језик

28.5 – 1.6.2018.

29.5.2018.

1.6.2018.

историја

физика

4 – 8.6.2018. 4.6.2018.

математика

6 - 2

недеља датум предмет

30.4 – 5.5.2018.

4.5.2018. енглески језик
7 – 11.5.2018.   српски језик
14 – 18.5.2018. 14.5.2018.

српски језик

21 – 25.5.2018.

21.5.2018.

22.5.2018.

математика

шпански језик

28.5 – 1.6.2018. 1.6.2018.

физика

4 – 8.6.2018. 4.6.2018.

српски језик

6 - 3

недеља датум предмет

30.4 – 5.5.2018.

4.5.2018. енглески језик
7 – 11.5.2018. 11.5.2018. српски језик
14 – 18.5.2018.

17.5.2018.

18.5.2018.

француски језик

српски језик

21 – 25.5.2018.

21.5.2018.

математика

28.5 – 1.6.2018.

29.5.2018.

1.6.2018.

историја

физика

6 - 4

недеља датум предмет

30.4 – 5.5.2018.

4.5.2018. енглески језик
7 – 11.5.2018.   српски језик
14 – 18.5.2018. 14.5.2018.

српски језик

21 – 25.5.2018.

21.5.2018.

22.5.2018.

математика

шпански језик

28.5 – 1.6.2018.

29.5.2018.

1.6.2018.

историја

физика

4 – 8.6.2018. 4.6.2018.

српски језик

7 - 1

недеља датум предмет

30.4 – 5.5.2018.

4.5.2018. српски језик
7 – 11.5.2018.

9.5.2018.

10.5.2018.

физика

енглески језик

14 – 18.5.2018.

14.5.2018.

18.5.2018.

шпански језик

математика

21 – 25.5.2018. 22.5.2018.

хемија

4 – 8.6.2018. 4.6.2018.

математика

7 - 2

недеља датум предмет

30.4 – 5.5.2018.

4.5.2018. српски језик
7 – 11.5.2018.

9.5.2018.

10.5.2018.

физика

енглески језик

14 – 18.5.2018.

18.5.2018.

математика
21 – 25.5.2018. 22.5.2018.

хемија

28.5 – 1.6.2018.

28.5.2018. француски језик
4 – 8.6.2018. 4.6.2018.

математика

7 - 3

недеља датум предмет

30.4 – 5.5.2018.

4.5.2018. српски језик
7 – 11.5.2018.

9.5.2018.

10.5.2018.

физика

енглески језик

14 – 18.5.2018.

14.5.2018.

18.5.2018.

шпански језик

математика

21 – 25.5.2018. 22.5.2018.

хемија

4 – 8.6.2018. 4.6.2018.

математика

8 - 1

недеља датум предмет
7 – 11.5.2018.

8.5.2018.

11.5.2018.

шпански језик

српски језик

14 – 18.5.2018. 18.5.2018.

математика

8 - 2

недеља датум предмет
7 – 11.5.2018.

8.5.2018.

11.5.2018.

шпански језик

српски језик

14 – 18.5.2018. 18.5.2018.

математика

8 - 3

недеља датум предмет
7 – 11.5.2018. 11.5.2018.

српски језик

14 – 18.5.2018. 18.5.2018.

математика

8 - 4

недеља датум предмет
7 – 11.5.2018. 11.5.2018.

српски језик

14 – 18.5.2018. 18.5.2018.

математика

Директор школе

_______________

Данијела Ђорђев

Pogodaka: 133