Raspored pismenih provera 1- 4 raredi 2018-19

Kategorija: Oglasna tabla

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ(прво полугодиште)

 

 

  2/1 2/2 2/3 3/1 3/2 3/3 3/4 4/1 4/2 4/3 4/4
 

писмен

контролн писмен контролн писмен контролн писмен контолн пимсен контролн писмен контролн пимс ени контролн пимсен

контролн

писмен контролн писмен контролн писмен контролн

1

нед.

3.-7.9. 2018.

                                           

2

нед.

 

12.9

мат

 

12.9

мат

 

12.9

мат

                               

   3

   нед.

17.-

21.9.

2018.

                                           
   

4

нед.

 

26.9

срп.ј

 

26.9

срп.ј

 

26.9

срп.ј

 

28.9

срп

 

28.9

срп

 

28.9

срп

 

28.9

срп

 

26.9

срп.ј

 

26.9

срп.ј

 

26.9

срп.ј

 

26.9

срп.ј

5

нед.

1.-5.10.

2018.

 

4.10

мат

 

4.10

мат

 

4.10

мат

 

4.10

мат

 

4.10

мат

 

4.10

мат

 

4.10

мат

 

1.10

мат

 

5.10

срп.ј

 

1.10

мат

 

5.10

срп.ј

 

1.10

мат

 

5.10

срп.ј

 

1.10

мат

 

5.10

срп.ј

6

нед.

 

11.10

сон

 

11.10

сон

 

11.10

сон

 

11.10

срп

 

11.10

срп

 

11.10

срп

 

11.10

срп

               

7

нед.

 

16.10

срп.ј

 

16.10

срп.ј

 

16.10

срп.ј

 

16.10

мат

 

16.10

мат

 

16.10

мат

 

16.10

мат

 

19.10

пид

 

19.10

пид

16.10

енг

 

19.10

пид

 

19.10

пид

8

нед.

2018

 

24.10

мат

 

24.10

мат

 

24.10

мат

 

22.10

пид

23.10

енг

 

22.10

пид

23.10

енг

 

22.10

пид

23.10

енг

 

 

22.10

пид

23.10

енг

 

 

24.10

мат

 

24.10

мат

 

24.10

мат

 

24.10

мат

 
                         

9

нед.

             

29.11

срп.ј

 

29.11

срп.ј

 

29.11

срп.ј

 

 

29.11

срп.ј

 

1.11

срп

30.10

енг

 

1.11

срп

 

1.11

срп

1.11

енг

 

1.11

срп

30.10

енг

   

10

нед.

5.-

9.11.

2018.

             

6.11

мат

 

6.11

мат

 

6.11

мат

 

6.11

мат

8.11

срп.ј

9.11

пид

8.11

срп.ј

9.11

пид

8.11

срп.ј

9.11

пид

8.11

срп.ј

9.11

пид

11

нед.

13.-

16.11.

2018

 

13.11

срп.ј

 

13.11

срп.ј

 

13.11

срп.ј

 

13.11

срп

 

13.11

срп

 

13.11

срп

 

13.11

срп

 

14.11

мат

 

14.11

мат

 

14.11

мат

 

14.11

мат

   12

   нед.

   19.-  

   23.11.

   2018

 

21.11

сон

 

21.11

сон

 

21.11

сон

 

22.11

мат

 

22.11

мат

 

22.11

мат

 

22.11

мат

 

21.11

сон

23.11

енг

 

21.11

сон

20.11

енг

 

21.11

сон

23.11

енг

 

21.11

сон

22.11

енг

13

нед.

2018

 

28.11

мат

 

28.11

мат

 

28.11

мат

 

27.11

енг

 

27.11

енг

 

 

27.11

енг

 

27.11

енг

 

27.11

пид

 

27.11

пид

 

27.11

пид

 

27.11

пид

14

нед.

 

4.12

срп

 

4.12

срп

 

4.12

срп

 

3.12

срп.ј

 

3.12

срп.ј

 

3.12

срп.ј

 

3.12

срп.ј

               

15

нед.

 

10.12

мат

 

10.12

мат

 

10.12

мат

 

10.12

пид

 

10.12

пид

 

 

 

 

 

10.12

пид

 

 

 

 

 

10.12

пид

11.12

срп

 

11.12

срп

 

11.12

срп

 

11.12

срп

 

16

нед

17.-  

21.12.

2018.

 

18.12

сон

 

18.12

сон

 

18.12

сон

 

21.12

мат

 

21.12

мат

 

21.12

мат

 

21.12

мат

20.12

мат

17.12

срп

20.12

мат

17.12

срп

20.12

мат

17.12

срп

20.12

мат

17.12

срп

                                                   

Директор школе

______________________

Данијела Ђорђев

 

Pogodaka: 121