Zaposleni spisak

Kategorija: Zaposleni
Objavljeno sreda, 04 jun 2014
Autor Super User

 УПРАВА И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ШКОЛЕ:

 

1.

Данијела Ђорђев

директор

2.

Вера Рајовић

секретар

3.

Соња Трајковић

административни радник

4.

Маја Марошан Михајловић

психолог

5.

Александра Мрдак

педагог

6.

Мирјана Радичевић

библиотекар

 

Подела предмета редовне наставе на наставнике

Ред. бр.

Презиме и име

Предмет

Одељења

 

Ивана Бикар

Српски ј.

6/1,2  7/1,2,3

 

Драгица Дулејан-Стојковић

Српски ј.

6/3,4  8/1,2,3

 

Емилија Милосављевић

Српски ј.

5/1,2,3,4

 

Татјана Ановић

Шпански ј.

5/1,3,4  6/1,2 7/1,3  8/1,2

 

Драгана Милићев

Енглески ј.

2/3,4  4/1,2 5/3,4  6/1,2

 

Зорица Аћамовић

Енглески ј.

1/1,3, 3/1,2,3,4 7/1,2,3, 

 

Новица Лаловић

Математика

5/1,2,3,4

 

Слободан Стамболић

Енглески ј.

1/2   2/1,2 4/3,4  5/1,2 8/1,2,3

 

мрТомислав Стошић

Ликовна к.

5/1,2,3,4 6/1,2,3,4   7/1,2,3,      8/1,2,3

 

Субља Жанијел

Музичка к.

5/1,2,3,4   6/1,2,3,4  7/1,2,3  8/1,2,3

 

Радојка Миловановић

Биологија

7/1,2,3, 6/1,3,4   8/1,2,3

 

Костић Живана

Хемија

Биологија

7/1,2,3, 8/1,2,3            5/1,2,3,4

 

 
 

Дарко Кнежевић

ТИО

5/1,2,3,4  6/1,2,3, 7/2,3, 8/1,2,3

 

Благоје Копривица

Физичко в.

6/1,2,3,4 8/1,2,3

 

Славко Макара

Физичко в.

5/1,2,3,4 7/1,2,3

 

Наташа Челар

Историја

5/1,2,3,4 6/1,2,3,4 7/1,2,3, 8/1,2,3

 

Биљана Крстин

Географија

5/1,2,3,4 6/1,2,3,4 7/1,2,3, 8/1,2,3

 

Вера Станоевски

Физика

 

ТИО

6/1,2,3,4 7/1,2,3, 8/1,2,3

7/1

 

Тања Стојковић

Математика

6/1,3, 7/1,2,3

 

Биљана Дубаић -Стојаков

Математика

6/2,4  8/1,2,3

Подела предмета изборне наставе на наставнике

Ред. б

Наставник

Предмет

Одељење

 

   
 

   
 

Слободан Стамболић

Грађанско васпитање

5/1

 

   
 

   
 

Јелић Биљана

Грађанско васпитање 8/1,3 7/2,3 6/3,4
 

Весна Хлавати-Ширка

Грађанско васпитање

7/2,3

 

Жељко Младеновић

Верска настава

сви разреди, 12 група

 

Ђорђев Данијела

Грађанско васпитање 5/2,3,4 
 

Биљана Дубаић -Стојаков

Информатика

 8/2
 

Славко Макара

Изабрани спорт

5/1,2,3,4  7/1,2,3

 

Благоје Копривица

Изабрани спорт

6/1,2,3,4  8/1,2,3

 

Биљана Јелић

Француски језик

5/2  6/3,4  7/2  8/3

 

   
 

   
 

Новица Лаловић

Шах

 2 групе
 

Томислав Стошић

Цртање, сликање и вајање

  1.  5 група
 

Субља Жанијел

Хор и оркестар

 3 групе
 

   
 

Милена Калкан

Народна традиција

3/1

 

Соња Грујић

Од играчке до рачунара

3/2

 

Весна Лујанов-Писарев

Народна традиција

3/3

 

Биљана Анђелковић

 

3/4

 

Ирена Мирковић

Народна традиција

2/1

 

Снежана Живановић

Чувари природе

2/2

 

Татјана Путник

Од играчке до рачунара

2/3

 

Невена Дашић

Чувари природе

2/4

 

Гордана Јосимов

Од играчке до рачунара

1/1

 

Драгана Филиповић

Од играчке до рачунара

1/2

 

Јасмина Рајић

Од играчке до рачунара

1/3

 

Драгослава Гашпар

Од играчке до рачунара

1/4

 

Весна Вила

Чувари природе

4/1

 

Славица Радосављев-Ђорђевић

Чувари природе

4/2

 

Душанка Младеновић

Чувари природе

4/3

 

Весна Терзић

Чувари природе

4/4

 

   

Подела одељења на одељенске старешине

 

ОДЕЉЕЊЕ

РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА

3-1

Милена Калкан

3-2

Соња Грујић

3-3

Весна Лујанов-Писарев

3-4

Биљана Анђелковић

4-1

Весна Вила

4-2

Славица Радосављев-Ђорђевић

4-3

Душанка Младеновић

4-4

Весна Терзић

1-1

Гордана Јосимов

1-2

Драгана Филиповић

1-3

Јасмина Рајић

1-4

Драгослава Гашпар

2-1

Ирена Мирковић

2-2

Снежана Живановић

2-3

Татјана Путник

2-4

Невена Дашић

7-1

Вера Станоевски

7-2

Биљана Крстин

7-3

Зорица Аћамовић

8-1

Драгица Дулејан-Стојковић

8-2

Биљана Дубаић-Стојаков

8-3

Дарко Кнежевић

5-1

Костић Живана

5-2

Емилија Милосављевић

5-3                  

5/4

Наташа Челар                                  

Томислав Стошић

6-1

Драгана Милићев-Јанковић

6-2

Ановић Тања

6-3

6/4

Татјана Стојковић

Копривица Благоје

продужени боравак

Марија Маринковић

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ:

1.

Ана Чала

хигијеничарка

2.

Милијана Ђурић

хигијеничарка

3.

Дивна Мацановић

хигијеничарка

4.

Данијела Милосављевић

хигијеничарка

5.

Драгана Тарајић

хигијеничарка

6.

Мара Блажековић

хигијеничарка

7.

Милисавка Чоловић

хигијеничарка

8.

Миле Ћалић

мајстор

9.

Душан Вујић

домар

10.

Вера Тарајић

запослена у кухињи

11.

Биљана Штављанин

запослена у кухињи