Zaposleni

Kategorija: O školi Objavljeno sreda, 04 jun 2014 Autor Super User

 УПРАВА И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ШКОЛЕ:

 

1.

Данијела Ђорђев

директор

2.

Вера Рајовић

секретар

3.

Соња Трајковић

административни радник

4.

Маја Марошан Михајловић

психолог

5.

Александра Мрдак

педагог

6.

Мирјана Радичевић

библиотекар

 

Подела предмета редовне наставе на наставнике

Ред. бр. Презиме и име Предмет Одељења
  Ивана Бикар Српски ј. 6/1,6/3,8/1,5/2,5/3
  Драгица Дулејан-Стојковић Српски ј. 6/2,6/4,8/4,8/2,8/3
  Емилија Милосављевић Српски ј. 5/1,5/4,7/1,7/2,7/3
  Драгана Милићев Енглески ј. 4/1,4/2,4/3,3/2,7/3,7/4,8/1,8/2,8/3,8/4
  Зорица Аћамовић Енглески ј. 1/1,1/2,1/3,3/1,3/3,3/4,5/1,5/2,5/3,5/4
  Слободан Стамболић Енглески ј. 2/1,2/2,2/3,2/4,6/1,6/2,6/3,6/4,7/2
  Граовац Невена Математика 7/1,7/2,7/3,5/3,5/4
  Томислав Стошић Ликовна к. 5/1,2,3,4   6/1,2,3,4  7/1,2,3   8/1,2,3,4
  Маја Вукомановић Музичка к. 5/1,2,3,4   6/1,2,3,4  7/1,4  8/1,2,3,4
  Бранко Влаовић Музичка к. 7/2
  Радојка Миловановић Биологија 5/1,2,3,4   6/1,2,3  8/1,2,3
  Весна Ширка Биологија 6/4   8/2
  Живана Костић

Хемија

Биологија

7/1,2,3,   8/1,3,4

7/1,2,3

  Наташа Младеновић ТИО 6/1,2,3,4
  Дарко Кнежевић

ТИО

техника и тех.

7/1,2,3   8/1,2,3,4

5/1,2,3,4

  Благоје Копривица Физичко в. 6/1,2,3,4   8/1,2,3,4
  Славко Макара

Физичко в.

физичко и здравст. вас.

7/1,2,3

5/1,2,3,4

  Наташа Челар Историја 5/1,2,3,4   6/2  7/1,2,3   8/1,2,3,4
  Маја Обренов Историја 6/1,3,4
  Биљана Крстин Географија 5/1,2,3,4   6/3 7/1,2,3  8/1,2,3,4
  Гордана Станковић Географија 6/1,2,4 
  Вера Станоевски Физика 6/1,2,3,4    7/1,2,3    8/1,2,3,4
  Тања Стојковић Математика 8/1,8/3,6/1,5/1,5/2
  Биљана Дубаић -Стојаков Математика 6/2,6/3,6/4,8/2,8/4
  Мунћан Ана Информатика 5/1,2,3,4

3.6.2. Подела предмета изборне наставе на наставнике

Обавезни изборни предмети и изборни предмети су се организовани на основу изјава родитеља. Настава се одвија по одобрењу Министарства просвете Републике Србије.

Ред. б Предмет Одељење/ Групе
  Грађанско васпитање 15 група
  Верска настава 17 група
  Информатика 6 група
  Изабрани спорт 6.-8. р.
  Француски језик 5/4,  6/1,3  7/2  8/3,4
  Шпански језик 5/1,2,3  6/2,4  7/1,3  8/1,2
  Хор 2 групе
  Цртање, сликање и вајање 5 група
  Домаћинство 4 групе
  Народна традиција 1/1
  Од играчке до рачунара 1/2
  Народна традиција 1/3
  Чувари природе 2/1
  Чувари природе 2/2
  Народна традиција 2/3
  Чувари природе 2/4
  Од играчке до рачунара 3/1
  Од играчке до рачунара 3/2
  Чувари природе 3/3
  Од играчке до рачунара 3/4
  Народна традиција 4/1
  Чувари природе 4/2
  Од играчке до рачунара 4/3

3.6.3. Обавезне ваннаставне активности

  разред
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
  н. г. н. г. н. н. г. н. г. н. г. н г. н. г.
ЧОС 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 34

3.6.4. Подела одељења на одељењске старешине       

РАЗРЕД/

ОДЕЉЕЊЕ

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
1-1 Милена Калкан
1-2 Соња Грујић
1-3 Весна Лујанов Писарев
2-1 Весна Вила
2-2 Славица Радосављев Ђорђевић
2-3 Душанка Младеновић
2-4 Невена Дашић
2-1 Марија Маринковић
3-2 Драгана Филиповић
3-3 Јасмина Рајић
3-4 Драгослава Гашпар
4-1 Ирена Мирковић
4-2 Снежана Живановић
4-3 Татјана Путник
5-1 Зорица Аћамовић
5-2 Биљана Крстин
5-3 Маја Марошан Михајловић
5-4 Вера Станоевски
6-1 Слободан Стамболић
6-2 Биљана Дубаић Стојаков
6-3 Ивана Бикар
6-4 Драгица Дулејан Стојковић
7-1 Томислав Стошић
7-2 Емилија Милосављевић
7-3 Наташа Челар
8-1 Драгана Милићев
8-2 Татјана Ановић
8-3 Татјана Стојковић
8-4 Благоје Копривица

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ:

1.

Ана Чала

хигијеничарка

2.

Милијана Ђурић

хигијеничарка

3.

Дивна Мацановић

хигијеничарка

4.

Данијела Милосављевић

хигијеничарка

5.

Драгана Тарајић

хигијеничарка

6.

Мара Блажековић

хигијеничарка

7.

Милисавка Чоловић

хигијеничарка

8.

Миле Ћалић

мајстор

9.

Душан Вујић

домар

10.

Вера Тарајић

запослена у кухињи

11.

Биљана Штављанин

запослена у кухињи

Pogodaka: 547