Томислав Стошић

Kategorija: Zaposleni
Objavljeno četvrtak, 05 jun 2014
Autor Super User

 

001

Rođen 8.4.1962. godine u Pančevu.
Osnovnu i srednju školu završio u Pančevu. Diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1988. u klasi prof. Momčila Antonovića. Magistrirao na istom fakultetu kod istog profesora 1992. godine.
Član Udruženja likovnih umetnika Srbije od 1989. god.
Do sada izlagao više puta samostalno i na preko 70 kolektivnih izložbi u Pančevu, Beogradu, Zemunu, Novom Pazaru, Brckom, Zagrebu, Kovinu, Nišu... Učestvovao u radu likovnih kolonija. Autor tri murala u Pančevu. Pedagoški rad zapoceo kao profesor likovne kulture 1992. godine. Radio u osnovnim školama „Isidora Sekulić“, Jovan Jovanović Zmaj“, „Žarko Zrenjanin“, „Vasa Živković“ i u srednjoj Hemijsko-gradevinskoj školi „23. maj“. U OŠ “Vasa Živković“ je od 1992. godine.
Bio je je predsednik Aktiva likovnih pedagoga Pančeva i predsednik Aktiva likovnih pedagoga Srbije.

Direktor škole od novembra 2002.do novembra 2010. godine. Precedavao dve godine Aktivom direktora osnovnih škola.
Stručno se usavršavao u menadžerskim veštinama kroz seminare (preko 150 sati).

Zadovoljstvo je učiti nove generacije učenika. Oni nam čine duh mladim. Smatram da škola treba da bude središte obrazovnog i kulturnog prosperiteta, otvorena, zasnovana na demokratskim principima, uz visoko razvijenu svest svakog člana kolektiva o ličnom doprinosu, bez lažnog elitizma već onog pravog, baziranog na rezultatima rada. Učenik je centar svake aktivnosti, nastavne, vannastavne, slobodne, te njemu i njegovim potrebama moraju biti podređeni planovi, programi i sadržaji u školi.

 

Радојка Миловановић

Kategorija: Zaposleni
Objavljeno četvrtak, 05 jun 2014
Autor Super User

radojkaRođena 02.05.1953. godine u Malom Požarevcu, opština Sopot – grad Beograd. Završila je ’’IV beogradsku gimnaziju’’. Školovanje nastavlja na Prirodno – matematičkom fakultetu u Beogradu, na odseku za biološke nauke.
Po završetku studija zasniva radni odnos u gimnaziji u Smederevu. Službovanje dalje nastavlja u Pančevu u o.š.’’Goce Delčev’’ u Jabuci, zatim u poljoprivrednoj školi ’’Josif Pančić’’ u Pančevu. Stalno zaposlena u o.š. ’’Vasa Živković’’ od 1988. godine, gde je i danas. Sem časova biologije predavala je i izborne predmete, kao i prvu pomoć. Dugogodišnji je saradnik organizacije Crvenog krsta Vojvodine.
U radu sa decom potencira sticanje osnovnih znanja, koja će primenjivati u praksi i svakodnevnom životu. Kao na primer uređivanje životnog prostora, očuvanje životne sredine, samim tim i ljubav prema prirodi. Kod dece razvija drugarstvo, objektivnost, međusobno uvažavanje i osećaj odgovornosti. Sa decom koja žele da prošire znanja iz ove oblasti učestvuje na takmičenjima, gde postiže odlične rezultate na svim nivoima. Učesnik je brojnih seminara i prati promene i inovacije u obrazovanju. Udata, majka troje dece.

Зорица Аћамовић

Kategorija: Zaposleni
Objavljeno četvrtak, 05 jun 2014
Autor Super User

rs-Acamovic-Zorica-rprofesor engleskog jezika i književnosti

rođena 1965. godine u Pančevu. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Pančevu. Diplomirala na Filolološkom fakultetu u Beogradu na grupi za engleski jezik i književnost. Od samog početka opredeljena za nastavnički poziv. U toku studija, godinu dana boravila i učila u Londonu. U nastavi radi šesnaest godina, a u OŠ ,,Vasa Živković’’ od 1992 godine. Od početka reforme, uključena i u rad nižih razreda. Učenike osmog razreda priprema za takmičenje. Učesnih mnogih seminara. Za dobru praksu smatra onu koja je u duhu vremena, fleksibilna i kombinuje dobra proverena iskustva tradicionalne škole sa savremenim pristupima nastavi. Kod učenika želi da podstakne međusobno uvažavanje i toleranciju i razvije svest o potrebi saznanja i učenja kao permanentnog životnog procesa.

.

Слободан Стамболић

Kategorija: Zaposleni
Objavljeno četvrtak, 05 jun 2014
Autor Super User

stambolic

Драгана Милићев

Kategorija: Zaposleni
Objavljeno četvrtak, 05 jun 2014
Autor Super User

milicevzanimanje: profesor engleskog jezika

Rođena 30.06.1975. godine u Pančevu. Diplomirala 2002. godine na Filološkom fakultetu, katedra za engleski jezik i književnost. U Osnovnoj školi "Vasa Živković" radi od 2000.godine. Školske 2006/07.godine predaje engleski jezik odeljenjima V-1, V-2, V-3 i VII-1, VII-2, VII-3, VII-4.