Контакт


013/353-313

013/348-462

skola.vasazivkovic@gmail.com

Карађорђева 87

26101 Панчево

Како до нас?Слика наставника...
Вера Рајовић

секретар школе

osvzаdmin@panet.rs
тел. 013/348-481

Слика наставника...
Ивана Стокић

шеф рачуноводства

racunovodstvovz@panet.rs
тел. 013/353-313

Слика наставника...
Соња Трајковић

административни радник

administracijavz@panet.rs
тел. 013/353-313, 013/348-462


Слика наставника...
Александра Мрдак

школски педагог

osvzpp@panet.rs
os.pedagog.psiholog@gmail.com
тел. 013/353-313

Рођена 17.11.1970.године у Београду. Завршила основну школу Бранко Радичевић у Панчеву, гимназију Урош Предић у Панчеву. Завршила Филозофски факултет у Београду, одсек педагогија. Радила две године у Дому за децу без родитељског старања Споменак у Панчеву. У основној школи Васа Живковић ради од 2005 године на радном месту педагога, и још увек је запослена на том радном месту.Обављала је функцију директора школе Васа Живковић од 2013-2017 године. Живи у Панчеву са супругом и троје деце.

Слика наставника...
Маја Марошан Михајловић

школски психолог

osvzpp@panet.rs
os.pedagog.psiholog@gmail.com
тел. 013/353-313

Рођена 16.01.1976. године у Панчеву.

Формално образовање: основну школу завршила у Панчеву. Након три године гимназије у Панчеву, средњу школу завршила у САД. Дипломирала психологију на Филозофском факултету у Београду.

Додатно образовање: двогодишње Мировне студије – пројекат групе МОСТ, Центра за антиратну акцију и Академске Алтернативне Образовне Мреже, Београд. Похађала велики број обука и међународних семинара у оквиру невладиног сектора из области менаџмента и решавања конфликата и добросуседских односа на Балкану.

У ОШ „Васа Живковић“ запослена од 2007. године. Континуирано се стручно усавршава и похађа семинаре и едукације из свог домена рада.


Слика наставника...
Емилија Милосављевић

школски библиотекар

osvzskbibl@panet.rs
тел. 013/353-313

Емилија Милосављевић, рођена Јанковић у Деспотовцу 15.10.1963. По занимању професор српског језика. Живела у Београду, у Панчеву од 1994. године.

Радно искуство

  • секретарица редакције и коректорско-лекторски и уреднички послови у ТРЗ за књижевну и преводилачку делатност „ДАНЛИТ“ и ИП „Бепар прес“ у Београду (преко двадесет потписаних наслова); лекторско-коректорски послови у „Књижевној речи“ у Београду
  • рецензент за три збирке песама (Милан Милошевић) и збирку афоризама ( Иштван Хомонаи) у Панчеву
  • професор српског језика у ОШ “Свети Сава“ у Панчеву, уредник школских новина „Сава News“; била члан Школског одбора
  • директор ОШ „Свети Сава“ (2002-2006), председник Актива директора основних школа Панчево
  • професор српског језика и библиотекар у ОШ „Васа Живковић“ у Панчеву, уредник школских новина „Прота-Васине стране“

Образовање

  • након завршене Основне школе „Деспот Стефан Високи“ у Деспотовцу са дипломом „Вук Караџић“ наставила школовање у Свилајнцу у ОЦ „Лаза Стојановић“, занимање стручни радник у служби јавног информисања
  • завршила Филолошки факултет у Београду, група за српскохрватски језик и југословенске књижевности
  • многобројни семинари за менаџмент у образовању и стручни семинари