О школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономе Покрајине Војводине можете прочитати овде.

Школски календар