Контакт


013/353-313

013/348-462

skola.vasazivkovic@gmail.com

Карађорђева 87

26101 Панчево


Број текућег рачуна: 840-315660-62 (основни рачун)

Сопствена средства: 840-315666-44

Родитељски рачун: 840-1940760-79

Како до нас?


Слика наставника...
Бранислава Милковић

в.д.директора школе

skola.vasazivkovic@gmail.com
osvasaz@panet.rs
тел, 013/348-462, 013/353-313


Слика наставника...
Вера Рајовић

секретар школе

osvzаdmin@panet.rs
тел. 013/348-481

Слика наставника...
Ивана Стокић

шеф рачуноводства

racunovodstvovz@panet.rs
тел. 013/353-313

Слика наставника...
Соња Трајковић

административни радник

administracijavz@panet.rs
тел. 013/353-313, 013/348-462


Слика наставника...
Александра Мрдак

школски педагог

osvzpp@panet.rs
os.pedagog.psiholog@gmail.com
тел. 013/353-313

Рођена 17.11.1970.године у Београду. Завршила основну школу Бранко Радичевић у Панчеву, гимназију Урош Предић у Панчеву. Завршила Филозофски факултет у Београду, одсек педагогија. Радила две године у Дому за децу без родитељског старања Споменак у Панчеву. У основној школи Васа Живковић ради од 2005 године на радном месту педагога, и још увек је запослена на том радном месту.Обављала је функцију директора школе Васа Живковић од 2013-2017 године. Живи у Панчеву са супругом и троје деце.

Слика наставника...
Маја Марошан Михајловић

школски психолог

osvzpp@panet.rs
os.pedagog.psiholog@gmail.com
тел. 013/353-313

Рођена 16.01.1976. године у Панчеву.

Формално образовање: основну школу завршила у Панчеву. Након три године гимназије у Панчеву, средњу школу завршила у САД. Дипломирала психологију на Филозофском факултету у Београду.

Додатно образовање: двогодишње Мировне студије – пројекат групе МОСТ, Центра за антиратну акцију и Академске Алтернативне Образовне Мреже, Београд. Похађала велики број обука и међународних семинара у оквиру невладиног сектора из области менаџмента и решавања конфликата и добросуседских односа на Балкану.

У ОШ „Васа Живковић“ запослена од 2007. године. Континуирано се стручно усавршава и похађа семинаре и едукације из свог домена рада.


Слика наставника...
Емилија Милосављевић

школска библиотека

osvzskbibl@panet.rs
тел. 013/353-313