Васа Живковић

Основна школа „Васа Живковић“ у Панчеву спада у ред најстаријих школа у околини, а у Панчеву је најстарија српска школа.

Настала је у условима војне границе, мењајући често своје име, по утицајем разних друштвених прилика. Постојала је у Аустро-Угарској под именом Горња варошка школа за мушку и женску децу. Основана је давне 1794. године, а помиње се да је постојала војно-граничарска школа и пре ове са српско-немачким наставним језиком. Школа је 1833. године имала по 125 ученика у два одељења, те је генерална команда у Темишвару одобрила проширење Српске школе. Срби 1874. добијају три школске зграде и четири учитеља. Наставни језик се мењао: српски, немачки, мађарски...

Сазнај више